Das Pop: Never Get Enough

Das Pop: Never Get Enough
Vanmor­gen, na de douche en de bakker, zag ik nog net het laat­ste stuk­je van ‘De Zevende Dag’. Naast sport tonen ze daar tegen­wo­ordig ook een streep­je muziek. Van­daag was Das Pop op bezoek — iet­sje tegen hun goest­ing.

De groep uit Gent werk­te voor dit num­mer samen met de gebroed­ers Dewaele van Soul­wax. Nev­er Get Enough klinkt lekker en is na enkele keren niet meer uit je hoofd te kri­j­gen.

Videoclip

Songtekst — lyrics

But­ter­fly bel­ly aches
Keep me up night and day
Radi­ate sun­shine
And make it rever­ber­ate
Look­ing for a rea­son
Noth­ing but scraps of food
In the spir­it of the sea­son
All I want is to unwrap you

I can’t get enough of your love (× 4)

Get up on the table
And see if that works for us
Every­thing changes
Into noth­ing too out­ra­geous

I can’t get enough of your love (× 4)

Come on (× 4)
See it through your win­dow
Come on (× 4)
Tomorrow’s miles away
And the radio will play your song
It’s been trav­el­ing for­ev­er
Come on, come on with me today
And let it lead the way
But­ter­fly bel­ly aches
Keep me up night and day
Radi­ate sun­shine
And make it rever­ber­ate

I can’t get enough of your love (× 6)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.