Vlaanderen

Luchtvervuiling in Vlaanderen, Europa en China

Smog boven de Verboden Stad in Peking, China

Luchtkwaliteit in Vlaanderen is verre van optimaal. Fijn stof, roet en stikstofoxide zijn nog steeds overvloedig aanwezig in de lucht die wij allemaal inademen. Dat is al jaren zo. Volgens het laatste rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij verbeterde onze kwaliteit lichtjes in 2012, maar ligt het nog steeds boven de aanvaardbare normen. Vlaanderen scoort slecht… Lees verder →

Over de groeiende Vlaamse wapenexport

Vlaams Vredesinstituut

Wanneer je de exportcijfers van onze wapenindustrie bekijkt dan lijken sommige sectoren toch immuun voor het alomtegenwoordige spook van de crisis. Op zich stelt die 300 miljoen niet veel voor, maar het is wel een stevige groei. Toch glippen er nog wat ‘onregelmatigheden’ door de mazen van het net.

Louis Verbeke over het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië

Louis Verbeke

Volgens Louis Verbeke zou Vlaanderen, in haar zoektocht naar economische partners, best eens in de eigen achtertuin kijken. Wil men in Wallonië een correcte handelspartner vinden, dan ziet de topman van Vlerick wel nog een waslijst van problemen die eerst opgelost moeten worden. Franstalig België heeft geen alternatief. ‘It has a clear mind.’ Als het Belgische systeem… Lees verder →

Moody’s dreigt met kredietverlaging voor Vlaanderen en Wallonië

Moody's logo

Naast voorgaande rating­verlagingen voor België in zijn geheel heeft Moody’s nu ook plannen om Vlaanderen, Wallonië en de Franse gemeenschap naar beneden te raten. Volgens Moody’s bestaat er nog te veel onzekerheid over de mogelijke impact van de ontmanteling van Dexia op de gewesten. […] Er bestaat voor het ratingagentschap namelijk nog onduidelijkheid over de begrontingsplannen… Lees verder →

Het lek in de Vlaamse regering

Lode Vereeck speelt Cluedo

Vanmiddag na het Journaal zond Villa Politica de openings­zitting van het nieuwe parlementaire jaar uit. Tijdens de Septemberzitting van de Vlaamse Regering nam fractieleider Lode Vereeck (LDD) een moment om de draak steken met recente en iets oudere schandalen en flaters binnen de Vlaamse regering. Een bijzonder geslaagde humoristische tussenkomst als je het mij vraagt…. Lees verder →