PEGI-ratings voor alle leeftijden

Geweld in GTA IV

De PEGI-leeftijdsratings vormen een leidraad die de consument, in het bijzonder ouders, bijstaat bij de beslissing om een bepaalde game al dan niet aan te schaffen voor de kinderen.

Systemen voor leeftijdsclassificatie zorgen ervoor dat Blu-ray’s, DVD’s en videogames op grond van hun inhoud een duidelijke leeftijdsaanduiding krijgen. Het PEGI-leeftijds­classificatiesysteem (Pan-European Game Information) groeide uit het ISFE (Interactive Software Federation of Europe), een overkoepelend orgaan van de videogamesector.

Europese regels

PEGI wordt gebruikt en erkend in heel Europa, en heeft de enthousiaste steun van de Europese Commissie. Het wordt beschouwd als een model van Europese harmonisatie op het gebied van de bescherming van kinderen. PEGI speelt in op technologische ontwikkelingen in het snel veranderende videogamelandschap.

Zo introduceerde PEGI 2.0 in 2009 een intuïtievere aanpak met het ‘verkeerslichtkleurenschema’. Groen voor de leeftijdsgroepen van 3 en 7 jaar, amber voor 12 en 16 jaar en rood voor 18 jaar en ouder.

Leeftijdsratings

PEGI 3+

PEGI 3De inhoud van spellen met deze leeftijdsclassificatie wordt geschikt geacht voor alle leeftijdsgroepen. Enig geweld in een komische context (vormen van geweld zoals die te zien zijn in tekenfilms als Bugs Bunny of Tom & Jerry) is aanvaardbaar. Het mag niet mogelijk zijn voor het kind om de personages op het scherm in verband te brengen met levensechte personen. Zij moeten geheel op fantasie berusten. Het spel mag geen geluiden of beelden bevatten die jonge kinderen angst of schrik kunnen aanjagen. In het spel is geen grof taalgebruik te horen en er is geen sprake van naakt of seks.

PEGI 7+

PEGI 7Alle spellen die normaal geclassificeerd zouden zijn als 3+ maar enkele mogelijk angstaanjagende scènes of geluiden bevatten, kunnen voor deze leeftijdscategorie geschikt worden geacht. Enkele scènes met gedeeltelijk naakt zijn toelaatbaar, maar nooit in een seksuele context.

PEGI 12+

PEGI 12Videospellen die iets levensechter geweld bevatten dat is gericht tegen fantasiepersonages en/of niet-levensecht geweld dat is gericht tegen menselijk ogende personages of herkenbare dieren, en videospellen met naakt dat iets explicieter wordt getoond, vallen binnen deze leeftijdscategorie. Niet al te grof taalgebruik is toegestaan, maar mag geen seksuele krachttermen bevatten.

PEGI 16+

PEGI 16Deze classificatie wordt gebruikt wanneer beelden van geweld (of seksuele activiteit) een niveau bereiken dat men in het werkelijke leven kan verwachten. Van jongeren in deze leeftijdsgroep mag voorts worden verwacht dat zij weten om te gaan met grover taalgebruik, de realiteit van tabaks- en drugsgebruik en beelden van criminele activiteiten.

PEGI 18+

PEGI 18De classificatie 18+ wordt gebruikt wanneer het geweldsniveau het stadium bereikt van grof geweld en/of het spel elementen bevat van specifieke soorten geweld. Grof geweld is het moeilijkst te omschrijven, omdat dit in veel gevallen zeer subjectief kan zijn. Globaal genomen kan het echter worden gedefinieerd als beelden van geweld die de kijker een gevoel van walging geven.

Censuur?

Deze leeftijdsclassificaties bevestigen dat de game geschikt is voor spelers van een bepaalde leeftijd en ouder. Let op: bij een PEGI-classificatie gaat het om de leeftijd die geschikt is om een spel te spelen, niet om de moeilijkheidsgraad! PEGI ondersteunt een geïnformeerde keuze van volwassenen en doet dus niet aan inhoudelijke censuur.

Inhoudelijke waarschuwingen

Behalve de PEGI-leeftijdsrating vindt u op de achterzijde van een videogame-verpakking ook een of meerdere inhoudspictogrammen terug. Die geven de belangrijkste redenen aan waarom een videogame een bepaalde leeftijdsclassificatie opgekleefd kreeg. Er zijn acht inhoudspictogrammen met verschillende betekenis.

PEGI inhoudelijke waarschuwingen