Europa & de democratische strijd in Libië

G8 Aquila

Hoe reageert de Europese Unie op het huidige volksprotest om meer democratie in Libië? Vanuit de burgerbevolking komen heel wat steunbetuigingen, maar op politiek niveau lijkt men zich eerder op de vlakte te houden.

Belgische priesters moderner dan hun aartsbisschop Léonard

André Léonard

Zo’n 70% van de Vlaamse priesters kunnen zich niet vinden in het beleid van aartsbisschop Léonard. Inhoudelijk zitten ze niet op dezelfde lijn. Dat blijkt uit een enquête van De Standaard, waar een derde van de Vlaamse priesters aan heeft meegewerkt.

Klout for Chrome

Klout for Chrome

Klout for Chrome is an interesting extension if you want to see the Klout influence score next to the people you follow on twitter.com

Will Apple and Google save the newspaper industry?

Google One Pass

Apple in-app subscriptions and Google One Pass are going to battle it out for mobile news domination! While Apple can convince with more money (iTunes + VISA), Google is promising more direct profit (90%, compared to Apple’s 70%). But will these latest efforts save the newspaper industry?

Facebook Phone: first prototypes arrive

Facebook Phone

Here are the first 2 Facebook phones. Facebook is gambling big with this. Personally, I think they look horrible. That little button might just as well be a sticker. What do you think?