België Blog

Het Koninkrijk België is een land met 11 miljoen inwoners, gelegen in het hart van West-Europa.

De Dappersten aller Galliërs

De leeuw van België

Aanslagen en terrorisme. Na de recente gebeurtenissen in Parijs en Verviers zit de schrik er opnieuw dik in. Dat is toch wat ik afleidt uit alle berichten in de media. Schoolreizen die worden afgelast, soldaten in de straten, allochtonen die worden nagekeken met wantrouwen. Een mens zou voor minder bang worden van de buitenwereld. Terreurdreiging Het terreurniveau in België blijft hoog. De… Lees verder →

Onze maatschappelijke clash tussen spaarzaamheid en verspilzucht

Meir in Antwerpen

Heeft het allemaal nog wel zin, dat ecologisch denken? Dirk Draulans deze week in Knack: De nu-al-overtuigden in het concept van duurzamer leven schermen graag met de vele initiatieven van burgers om het tij te keren. Voedselteams, autodelen, groepsaankopen van groene stroom… er worden inderdaad inspanningen geleverd om het roer om te gooien. Maar zullen… Lees verder →

Antwerpen of Midden-Brabant?

Midden-Brabant

Het voorstel om de provincie Antwerpen te hernoemen tot ‘Midden-Brabant’ is weer zo’n politieke non-discussie. Politici gaan ver om media-aandacht te krijgen. Aan zo’n getwist over namen komt nooit een einde. Belangrijker thema’s blijven ondertussen onopgelost. Zoals de naamsverandering van al onze andere provincies.

Stemtest gedaan voor de verkiezingen van 2014. En wat nu?

Verkiezingen

Stemtesten vliegen u om de oren. Zondag zijn de verkiezingen 2014. In tegenstelling tot andere jaren heb ik deze keer geen enkel debat gevolgd. Geen enkel. Want er is geen televisie meer. Eigenlijk maakt dat weinig uit, want de beloften uit die laatste maanden voor de verkiezingen geloof je best toch niet. Ik kijk eerder… Lees verder →

Stemrecht of stemplicht, hoe zit dat in België?

Stemrecht

Ons stemrecht is voor mij een van de belangrijkste verworvenheden van de voorbije eeuwen. Helaas zien veel mensen dat niet zo. Die mensen blijven zondag liever thuis. Erger nog is de politieke apathie: “Waarom zou ik aan deze verkiezingen deelnemen? Mijn stem telt toch niet.” Van zo’n ingesteldheid kan ik het van krijgen. Hoeveel duizenden… Lees verder →

Luchtvervuiling in Vlaanderen, Europa en China

Smog boven de Verboden Stad in Peking, China

Luchtkwaliteit in Vlaanderen is verre van optimaal. Fijn stof, roet en stikstofoxide zijn nog steeds overvloedig aanwezig in de lucht die wij allemaal inademen. Dat is al jaren zo. Volgens het laatste rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij verbeterde onze kwaliteit lichtjes in 2012, maar ligt het nog steeds boven de aanvaardbare normen. Vlaanderen scoort slecht… Lees verder →